Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 2100/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie nakazania wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty sankcyjnej postanowił: odmówić M. Z. i Z. Z. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie pełnomocnika

VI SA/Wa 2104/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie nakazania wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty sankcyjnej

VI SA/Wa 371/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nakazu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez produkty

VI SA/Wa 373/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nakazu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez produkty

II GSK 271/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nakazu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez produkty

II GZ 10/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Zażalenie nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe [...]' z siedzibą w Dębnie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej Z. Z. od wyroku WSA w ...

II GZ 42/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia 15 wr...

VI SA/Wa 29/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie zniesienia punktu legalizacyjnego wag nieautomatycznych

VI SA/Wa 2104/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie nakazania wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty sankcyjnej

VI SA/Wa 2107/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie nakazania wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty sankcyjnej
1   Następne >   +2   +5   9