Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GZ 22/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie bezczynności organu w sprawie dotyczącej nierozpoznania odwołania od decyzji nakazującej wycofanie z obrotu partii wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 1229/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

Wniosek w przedmiocie zakazu wprowadzenia produktów na rynek oraz nakazu wycofania produktów z rynku

VI SA/Wa 1518/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-09

skarg M. Z. i Z. Z. na decyzje Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu nawozów niezgodnie z warunkami ustawy o nawozach i nawożeniu

VI SA/Wa 1811/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 2028/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-10

skarg B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzje Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie ustalenia niezgodności wyrobu z charakterystyką określoną w deklaracji producenta

VI SA/Wa 2508/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Wr 516/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-20

Sprawa ze skargi A sp. z o.o. w T. na pismo Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar we W. w przedmiocie podtrzymania stanowiska zawartego w zaleceniach pokontrolnych

VI SA/Wa 2152/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie kosztów przeprowadzonych badań produktu

VI SA/Wa 2380/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia niezgodności masy ryby z charakterystyką określoną w deklaracji producenta oraz ustalenia stopnia wad artykułu

VI SA/Wa 2597/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-20

skarg M. K. na decyzje Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nakazu stosowania właściwego znakowania artykułów rolno
1   Następne >   +2   +5   8