Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 339/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie kary pieniężnej za brak oznakowania dystrybutorów

VI SA/Wa 1302/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu

VI SA/Wa 1497/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-28

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GSK 1089/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Wniosek w przedmiocie nakazu wycofania produktów z rynku oraz nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie niektórych produktów niespełniających wymogów...

II GSK 567/09 - Wyrok NSA z 2010-04-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi I.T. na decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar nr [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania tachografów samochodowych

II GSK 580/09 - Wyrok NSA z 2010-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zakazu wprowadzenia do obrotu produktu do czasu prawidłowego oznakowania

VI SAB/Wa 44/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nierozpoznania odwołania od decyzji nr [...]

VI SAB/Wa 42/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nierozpoznania odwołania od decyzji nr [...]

VI SA/Wa 909/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-14

skarg P. J. na postanowienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zawieszenia postępowania

VI SA/Wa 2152/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi
1   Następne >   +2   +5   +10   12