Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 1184/10 - Wyrok NSA z 2011-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję G. I. J. H. A. R. - S. w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 1805/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli

II GSK 1258/10 - Wyrok NSA z 2011-11-25

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie wznowienia postępowania

VI SA/Wa 1732/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie opłaty w związku z przeprowadzeniem legalizacji taksometrów elektronicznych

VI SA/Wa 1745/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 1748/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1799/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu partii artykułu rolno

VI SA/Wa 2000/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2002/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 1442/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   19