Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GZ 94/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skarg 'F.' S.A. z siedzibą w Ł. na decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] i nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu wyrobu budowlanego oraz zakazu dalszego przekazywania przez sprzedawcę wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 2369/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-22

Sprawa ze skargi J. K. na czynność Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przedmiocie odmowy wydania decyzji w sprawie uprawnienia do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych i wagonów

VI SA/Wa 543/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu organicznego niezgodnie z warunkami, określenia terminu jej wycofania oraz nałożenia opłaty sankcyj...

VI SA/Wa 690/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami z określeniem terminu jej wycofania oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej postana...

VI SAB/Wa 167/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-05

Sprawa ze skargi P. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie rozpoznania odwołania od decyzji

II GSK 1172/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie wycofania wyrobu z obrotu i użytku oraz nakazu jego odkupienia

II GSK 900/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych

II GSK 1187/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych

II GSK 1174/12 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych

VI SA/Wa 541/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami z określeniem terminu jej wycofania oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   24