Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 567/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VIII SA/Wa 1250/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wstrzymania eksploatacji urządzenia technicznego

VI SA/Wa 252/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami, określenia terminu jej wycofania z obrotu oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej...

VI SA/Wa 2220/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu zafałszowanej partii artykułu rolno

II GSK 2210/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie wprowadzenia do obrotu zafałszowanych artykułów rolno

VI SA/Wa 254/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami, z określeniem terminu jej wycofania oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej post...

VI SA/Wa 432/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-11

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno

VI SA/Wa 4111/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu zafałszowanego artykułu rolno

II GSK 1003/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 961/14 - Wyrok NSA z 2015-06-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu partii artykułu rolno
1   Następne >   +2   +5   +10   19