Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 1530/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu partii artykułów rolno

VI SA/Wa 3031/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia (stwierdzającego niedopuszczalność odwołania od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu dwóch partii zafałszowanych artykułów rolno

VI SA/Wa 1863/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-09

Skarga P. P.-H. [...] Sp. J. z siedzibą na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług

II GSK 1869/14 - Wyrok NSA z 2016-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu wprowadzania do obrotu zafałszowanego artykułu rolno

VIII SA/Wa 602/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie ustalenia opłaty za czynności kontrolne związane z kontrolą doraźną towarów paczkowanych

VI SA/Wa 52/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności pozwoleń

VI SA/Wa 233/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych

II GSK 2398/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-10

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do ...

II GSK 2239/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowi...

VI SA/Wa 1882/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
1   Następne >   +2   +5   +10   16