Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 1339/20 - Wyrok NSA z 2021-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego nieposiadającego deklarowanych właściwości użytkowych

VI SAB/Wa 80/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przedmiocie udostępnienia wglądu do pracy egzaminacyjnej

VI SAB/Wa 48/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniu w sprawie stosowania niedozwolonych postanowień umownych

II GZ 287/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych znak [...] w przedmiocie kary pieniężnej za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorcy

VI SA/Wa 2227/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 2221/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-29

Sprawa ze skargi '(...)'Sp. z o.o. z siedzibą w '(...)'na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 2325/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów badań

VI SA/Wa 1691/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie kary pieniężnej

II GSK 298/21 - Wyrok NSA z 2021-09-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu artykułu rolno

II GZ 342/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na wprowadzenie do obrotu organicznego ś...
1   Następne >   3