Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 567/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 39/13 - Wyrok NSA z 2014-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 250/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie zatwierdzenia typu przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

VI SA/Wa 695/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Po 668/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w przedmiocie opłaty za czynności związane z prawną kontrolą metrologiczną

II GSK 1172/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie wycofania wyrobu z obrotu i użytku oraz nakazu jego odkupienia

II GSK 900/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych

II GSK 1187/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych

II GSK 1174/12 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych

II GSK 934/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie nakazu zaprzestania wprowadzania produktu do obrotu
1   Następne >   +2   +5   +10   100