Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

III SO/Wr 4/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-09

Wniosek U K W sp. z o.o. z siedzibą przy ul. P ... w T o wymierzenie grzywny N O U M we W

III SA/Po 668/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w przedmiocie opłaty za czynności związane z prawną kontrolą metrologiczną

III SA/Po 666/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w przedmiocie opłaty za czynności związane z prawną kontrolą metrologiczną

VI SA/Wa 982/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-08-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie projektowania, budowy i funkcjonowania rurociągów przesyłowych

VI SAB/Wa 145/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie rozpoznania wniosku, czy gazociąg przesyłowy powinien być objęty dozorem technicznym

III SA/Wr 516/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-20

Sprawa ze skargi A sp. z o.o. w T. na pismo Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar we W. w przedmiocie podtrzymania stanowiska zawartego w zaleceniach pokontrolnych

VI SAB/Wa 176/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie przeprowadzenia oceny zgodności dla rurociągu gorącego i zimnego powietrza oraz rekuperatorów powietrza

VI SO/Wa 11/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-19

Wniosek E. Sp. z o.o. z siedzibą w L. o wymierzenie grzywny Urzędowi Dozoru Technicznego w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II GSK 112/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-19

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej Fundacji 'Cepelia' - Polska Sztuka i Rękodzieło w przedmiocie odmowy przyznania atestu rękodzieła artystycznego

VI SA/Wa 318/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej Komisji Koordynacyjno - Odwoławczej Fundacji [...] w przedmiocie odmowy przyznania atestu rękodzieła artystycznego postanowił odrzucić skargę.
1   Następne >   +2   5