Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 1181/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-28

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie przestrzegania przepisów o badaniach i certyfikacji

I SA/Wr 1179/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-28

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej we W. z dnia [...]. Nr [...] w przestrzegania przepisów o badaniach i certyfikacji 1. uchyla zaskarżony wynik kontroli; 2. zasądza od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. na rzecz W.T. kwotę 10 zł (dziesięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania poniesionych przed sądem; 3. zarządza wypłatę z kasy WSA we Wrocławiu na rzecz W.T. kwoty 1.990,- zł (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdzie...

IV SA 1207/01 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-01-14

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie ustalenia sankcji ekonomicznej określonej w ustawie o badaniach i certyfikacji:

II GSK 29/05 - Wyrok NSA z 2005-04-18

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w W. w przedmiocie przestrzegania przepisów o badaniach i certyfikacji

I SA/Wr 1180/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-06-15

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie określenia sankcji ekonomicznej za wprowadzenie do obrotu wyrobów bez certyfikatu i bez oznaczenia znakiem bezpieczeństwa,