Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GZ 22/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie bezczynności organu w sprawie dotyczącej nierozpoznania odwołania od decyzji nakazującej wycofanie z obrotu partii wyrobu budowlanego

II GZ 94/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skarg 'F.' S.A. z siedzibą w Ł. na decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] i nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu wyrobu budowlanego oraz zakazu dalszego przekazywania przez sprzedawcę wyrobu budowlanego

VI SAB/Wa 70/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nierozpoznania odwołania od decyzji nakazującej wycofanie z obrotu partii wyrobu budowlanego

II GZ 184/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w przedmiocie nakazu wycofania towaru z obrotu

VI SA/Wa 1063/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów badań

VI SA/Wa 2200/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wycofania z obrotu partii wyrobu niespełniającego wymagań ustawy o wyrobach budowlanych

VI SA/Wa 2306/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-28

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji

VI SA/Wa 105/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-27

Sprawa ze skargi R. sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu wyrobów budowlanych

VI SA/Wa 2044/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie wycofania z obrotu wyrobu budowlanego, nr [...] w przedmiocie zakazu dalszego przekazywania wyrobu budowlanego

II GSK 622/09 - Wyrok NSA z 2010-06-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi P. T. P. Spółki z o.o. w Ś. Ś. na decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...], [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie nakazania wycofania z obrotu wyrobu budowlanego oraz powiadomienia konsumentów i użytkowników o stwierdzonych nieprawidłowościach
1   Następne >   +2   +5   +10   13