Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 934/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie nakazu zaprzestania wprowadzania produktu do obrotu

VI SA/Wa 2508/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 2466/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazu zaprzestania wprowadzania kosmetyku do obrotu handlowego

II GZ 305/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za utrudnianie kontroli oraz nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych postanawi...

IV SA 3608/03 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia obowiązków

VI SA/Wa 4195/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-13

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za utrudnianie przeprowadzenia kontroli oraz nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych

VI SA/Wa 4195/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie kary pieniężnej za utrudnianie kontroli oraz nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych

VI SA/Wa 4195/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za utrudnianie przeprowadzenia kontroli oraz nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych