Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

GSK 49/04 - Wyrok NSA z 2004-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie określenia zaległości z tytułu sankcji ekonomicznej za wprowadzenie do obrotu wyrobu podlegającego obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa, a nie oznaczonego tym znakiem