Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 2369/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-22

Sprawa ze skargi J. K. na czynność Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przedmiocie odmowy wydania decyzji w sprawie uprawnienia do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych i wagonów

II GSK 1370/11 - Wyrok NSA z 2012-07-24

Skargi kasacyjne: 1. Ministra Infrastruktury, 2. J. R. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. do ponownego rozpoznania

II GSK 506/11 - Wyrok NSA z 2012-05-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi 'E.' Spółki z o.o. w O. na decyzje Ministra Infrastruktury nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na eksploatację zbiornika do przewozu materiałów sypkich

II GSK 608/11 - Wyrok NSA z 2012-05-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi 'E.' Spółki z o.o. w O. na decyzje Ministra Infrastruktury nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na eksploatację zbiornika

VI SA/Wa 1586/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do wytwarzania stalowych zbiorników cylindrycznych i specjalistycznych na gaz LPG

VI SA/Wa 1242/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-13

Skarga E. Sp. z o.o. z siedzibą w O. na decyzje Ministra Infrastruktury z [...] marca 2010 r.: nr [...]; nr [...]; nr [...] w przedmiocie zezwolenia na eksploatację zbiornika postanowił: odmówić sprostowania uzasadnienia wyroku.

II GSK 481/11 - Wyrok NSA z 2012-05-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi 'E.' Spółki z o.o. w O. na decyzje Ministra Infrastruktury nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na eksploatację zbiornika

VI SA/Wa 1338/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-11

Sprawa ze skargi C. Ltd. Przedstawicielstwo w Polsce na pismo Ministra Infrastruktury w przedmiocie interpretacji ustawy o dozorze technicznym postanowił: odrzucić skargę

VI SA/Wa 1236/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-12

skarg E. Sp. z o.o. z siedzibą w O. na decyzje Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na eksploatację zbiornika

VI SA/Wa 1242/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-09

Skarga E. Sp. z o.o. z siedzibą na decyzje Ministra Infrastruktury z [...] marca 2010 r.: nr [...]; nr [...]; nr [...] w przedmiocie zezwolenia na eksploatację zbiornika postanowił: sprostować uzasadnienie wyroku w ten sposób, że:
1   Następne >   +2   +5   7