Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6232 Miary i wagi X

III SO/Wr 4/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-09

Wniosek U K W sp. z o.o. z siedzibą przy ul. P ... w T o wymierzenie grzywny N O U M we W

VI SA/Wa 2086/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, odmawiającej zatwierdzenia typu analizatorów spalin samochodowych

III SA/Po 668/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w przedmiocie opłaty za czynności związane z prawną kontrolą metrologiczną

VI SA/Wa 2288/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2288/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 261/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie ustalenia opłaty za czynności kontrolne związane z kontrolą doraźną towarów paczkowanych

VI SA/Wa 317/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy zatwierdzenia typu wodomierzy

VI SO/Wa 21/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-06

Wniosek w przedmiocie wniosku o wymierzenie Prezesowi Głównego Urzędu Miar grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy

II GSK 80/06 - Wyrok NSA z 2006-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie w przedmiocie legalizacji przyrządów pomiarowych

VI SA/Wa 29/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie zniesienia punktu legalizacyjnego wag nieautomatycznych
1   Następne >   +2   +5   7