Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 1344/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OW 193/13 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Wniosek J.R., A. M. oraz M. B. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnych: J. R., A. M. oraz M. B.

II OZ 475/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi Gminy Krosno Odrzańskie na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego Nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Krosna Odrzańskiego

II OZ 1054/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skarg Z. W. i Rady Gminy [...] na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego , nr [...] w przedmioci...

II OSK 1798/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Rady Gminy w Książkach na zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 973/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-16

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 3015/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta G.

II OSK 564/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-21

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie statutu gminy Trzcianki

II OSK 1653/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-31

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie z dnia18 lutego 2012 r., sygn. akt II SA/Ol 859/13 w sprawie ze skargi J. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OW 34/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania skargi J. S. na zachowanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
1   Następne >   +2   4