Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6269 Inne o symbolu podstawowym 626 X

II OZ 252/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gdańsku w przedmiocie określenia wysokości wpisu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chojnicach [...] w przedmiocie wyboru ławników

III SA/Lu 266/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchylenia uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

II SA/Bd 1170/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-30

Wniosek w przedmiocie odwołania dyrektora muzeum

VIII SA/Wa 212/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Z.

III SA/Wr 318/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-10

Skarga C J S na zarządzenie W G B w przedmiocie powołania M B na funkcję organu [...] w B, wniosku skarżącego o uzupełnienie postanowienia WSA we Wrocławiu (sygn. akt III SA/Wr 318/0

II SA/Rz 436/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie skargi na działalność wójta

II OZ 602/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 318/08 w sprawie ze skargi C.J.S. na zarządzenie Wójta Gminy Borów w przedmiocie powołania M.B. na funkcję organu Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie

II OZ 991/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bytowie nr XXXIII/250/2009 w przedmiocie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Bytów do rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości

III SAB/Wr 11/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność R G B w przedmiocie braku nadzoru nad SPZAOZ w B

III SA/Wr 26/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-25

Skarga R. B. na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie zgłoszeń kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w M., które pozostawia się bez dalszego biegu;
1   Następne >   +2   +5   +10   100