Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 55/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku U.T., M. K., K. K., M. J., J. K. i D. S. o wymierzenie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi grzywny za nieprzekazanie terminie skargi wraz aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OSK 482/09 - Wyrok NSA z 2009-10-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. B. na Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenie grzywny za niewykonanie wyroku sądu w sprawie sygnatura akt IV SA 3336/03 oku

I OZ 238/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 1513/16 oddalające wniosek J. L. o wymierzenie grzywny Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią i aktami sprawy

I OZ 263/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 1514/16 oddalające wniosek J. L. o wymierzenie grzywny Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią i aktami sprawy