Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 1724/13 - Wyrok NSA z 2015-02-18

Skargi kasacyjne Powiatu K. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Powiatu K. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę K. na decyzję Ministra Gospodarki nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 1656/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy z zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy D. w przedmiocie przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej

I OZ 1157/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OZ 604/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności

I SAB/Wa 517/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie stwierdzenia, iż nieruchomość nie podpadała pod działanie przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej

II SA/Gd 422/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-08-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejęcia niezabudowanej nieruchomości rolnej na własność Skarbu Państwa do właściwego organu

IV SAB/Wa 187/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie : wydania decyzji

I OSK 1883/13 - Wyrok NSA z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100