Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6291 Nacjonalizacja przemysłu X

I OSK 1724/13 - Wyrok NSA z 2015-02-18

Skargi kasacyjne Powiatu K. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Powiatu K. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę K. na decyzję Ministra Gospodarki nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 604/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności

IV SAB/Wa 188/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OSK 657/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

skargę kasacyjną D. W.- N. od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 52/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Skarga J. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 433/07 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa

IV SAB/Wa 190/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie nierozpoznania wniosku

IV SAB/Wa 82/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 37/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 218/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

I SAB/Wa 670/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi M. B., D. L. i M. Z. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100