Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

IV SA/Wa 1656/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy z zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy D. w przedmiocie przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej

IV SAB/Wa 187/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie : wydania decyzji

I OSK 1883/13 - Wyrok NSA z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 1551/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-22

Skarga Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa [....] w Ł. na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o stwierdzeniu nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1649/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Wniosek w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 112/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Łd 140/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. za zasadne

VIII SA/Wa 302/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-18

Sprawa ze skargi D.S. na decyzją SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności działki

IV SO/Wa 36/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-01

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego

I OSK 1317/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-01

Skargi kasacyjne J.K., W.T., M.N., B.B. i W.K. od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa
1   Następne >   +2   +5   +10   100