Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OZ 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06

I OZ 437/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I OZ 613/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

I OZ 615/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 141/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego, świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej oraz zasiłku okresowego

I OZ 344/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie skargi L.F . na decyzję SKO we W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie niepieniężnej w postaci ubezpieczenia zdrowotnego

I OZ 345/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie skargi L. F. na decyzję SKO we W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 83/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-16

Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego

I OZ 903/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koszalinie , nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego
1   Następne >   +2   +5   11