Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 608/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie skargi na działanie organu

I OW 85/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków M. K. dotyczących ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego

I OW 235/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku D. Z. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

I OSK 1836/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-09

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Wójta Gminy [...] na zalecenia pokontrolne Wojewody [...] w przedmiocie zgodności zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z wymaganymi kwalifikacjami

I OW 257/18 - Postanowienie NSA z 2019-07-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. W. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia rodzicielskiego

I OW 258/18 - Postanowienie NSA z 2019-07-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. L. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia rodzicielskiego