Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 923/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

I OSK 158/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-22

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Kielcach w przedmiocie oceny zgodności zatrudnienia zastępcy dyrektora domu pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami

I OSK 325/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-08

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie oceny zgodności zatrudnienia zastępcy dyrektora domu pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami