Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 3091/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLVII/351/14 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłk...

I OSK 1218/14 - Wyrok NSA z 2014-09-03

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta B. , nr [...] w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

I OSK 2742/15 - Wyrok NSA z 2016-02-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją

I OSK 231/18 - Wyrok NSA z 2018-06-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

I OSK 1818/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub '[...]' w S. i połączenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K.