Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 460/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania zasiłku okresowego

I OZ 272/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 273/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie z jego skargi o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 217/07 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku okresowego

I OZ 918/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie , Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 916/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie , Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 776/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zasiłku stałego

I OZ 847/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie świadczenia pomocy społecznej

I OZ 910/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I OZ 914/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie , Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 915/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie , Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2