Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OPP 28/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga J. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 927/12 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku okresowego

I OPP 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-01

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1055/11 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 31/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku okresowego

I OPP 63/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Skarga W. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 173/09 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty tego zasiłku

I OPP 64/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Skarga W. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 998/09 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OPP 32/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-21

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1143/12 ze skargi na decyzję SKO w N. S. w przedmiocie zasiłku celowego