Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 411/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I OZ 726/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego