Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 706/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku A.O. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Tuchowa grzywny w związku z nieprzekazaniem akt do sądu administracyjnego w ustawowym terminie