Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1245/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Lublinie grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi

I OZ 1243/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Lublinie grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie w przedmiocie wniosku skarżącego

I OZ 1244/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Lublinie grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi

I OZ 1246/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Lublinie grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi

I OZ 402/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt II SO/Łd 20/13 o wymierzeniu grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Łodzi za nieprzekazanie do Sądu skargi na przewlekłość postępowania

I OZ 403/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt II SO/Łd 21/13 o wymierzeniu grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Łodzi za nieprzekazanie do Sądu skargi na przewlekłość postępowania

I OZ 401/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt II SO/Łd 19/13 o wymierzeniu grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Łodzi za nieprzekazanie do Sądu skargi na przewlekłość postępowania