Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 2260/15 - Wyrok NSA z 2016-05-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy N. grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 80/02

I OZ 606/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I OZ 605/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I OZ 1412/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I OZ 1390/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P.S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I OZ 1413/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I OZ 1411/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I OZ 1430/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I OZ 1429/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I OZ 1444/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie
1   Następne >   +2   +5   +10   17