Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 1940/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku M. W. K. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta K. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę

I OZ 444/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 59/17 o odrzuceniu wniosku Z. R, o wymierzenie grzywny Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we [...] za nieprzekazanie w terminie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę