Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 322/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu Nr (...) w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń

I OW 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OSK 902/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

I OSK 1328/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie uznania zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy o przyznanie zasiłku okresowego za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu załatwienia sprawy

I OZ 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06

I OSK 794/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 616/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Zażalenie na postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w postaci usług opiekuńczych

I OZ 617/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Zażalenie na postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 460/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania zasiłku okresowego

I OZ 214/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-02

Zażalenie na zarządzenie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. z dnia [...] Nr [...] oraz [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   58