Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Bd 26/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 909/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko

I OPP 28/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24

Skarga B. Z. reprezentowanej przez opiekuna H. Ż. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Katowicach, sygn. akt II SA/Ka 778/98 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

IV SA/Gl 903/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Gl 386/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie pomocy społecznej

I SA/Wa 1573/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie skargi na działanie organu

I SA/Wa 1573/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi W.K. na pismo Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie skargi na działanie organu

I SA/Wa 1573/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi W. K. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie skargi na działanie organu

II SA/Sz 664/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie

II SA/Rz 879/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego