Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 909/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko

II SO/Sz 4/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-08-27

Wniosek I. T. o wymierzenie grzywny Wojewodzie za nieprzekazanie skargi sądowi

III SO/Gd 1/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-03-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i wychowawczych

II SO/Ol 3/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-01

Wniosek M. K. o wymierzenie Wojewodzie grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

IV SO/Wr 78/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-06-22

Wniosek A. K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie D. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami i odpowiedzią na skargę