Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OZ 280/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Zażalenie na zarządzenie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie utarty statusu osoby bezrobotnej

I OZ 290/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 724/14 odrzucające zażalenie S. J. na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 724/14 odrzucające skargę kasacyjną S. J. od wyroku WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 724/14 oddalającego skargę S. J. na postanowienie Wojewody Łódzkiego z dnia [...] l...

I OZ 121/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I OSK 1230/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

I OZ 490/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

I OZ 970/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-08

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie załatwienia zażalenia w związku z wnioskiem

I OZ 705/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

I OZ 661/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-14

Zażalenie na zarządzenie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr (...) w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I OW 186/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołań

I OZ 216/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nr [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego i zasiłku dla bezrobotnych
1   Następne >   +2   6