Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

I OSK 1849/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody O. w przedmiocie należności przedemerytalnych

I OSK 915/06 - Postanowienie NSA z 2008-01-10

Skarga konstytucyjnej J. K. od wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego

I OSK 796/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie sfinansowania kosztów studiów podyplomowych