Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 347/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie skargi C. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt 4/II SA/Po 1723/03

I OZ 866/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

I OZ 541/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej