Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OZ 98/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych

I OZ 347/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie skargi C. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt 4/II SA/Po 1723/03

I OZ 621/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego , nr [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

I OZ 922/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu kosztów podróży

I OZ 1177/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

I OZ 58/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

I OZ 59/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

I OZ 978/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych

I OZ 116/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. nr (...) w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

I OZ 111/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej
1   Następne >   +2   6