Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OSK 1117/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SO/Wa 65/06 wymierzające Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywnę w wysokości 5 000 zł

I OSK 619/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-15

Skarga o wznowienie postępowania odwoławczego, zakończonego d...

I OSK 368/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] nr [...]

I OSK 1650/07 - Wyrok NSA z 2008-02-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważnośc...

I OSK 2079/13 - Wyrok NSA z 2013-12-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. P. przeciwko Wojewodzie Wielkopolskiemu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 798/10