Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SO/Gd 10/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

IV SA/Po 185/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-27

Sprawa ze skargi K. P. przeciwko Wojewodzie W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu z dnia [...] lutego [...] r., sygn. akt [...]

I OSK 368/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] nr [...]

I OSK 2079/13 - Wyrok NSA z 2013-12-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. P. przeciwko Wojewodzie Wielkopolskiemu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 798/10