Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6330 Status bezrobotnego X

I OSK 1117/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SO/Wa 65/06 wymierzające Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywnę w wysokości 5 000 zł

I OSK 2079/13 - Wyrok NSA z 2013-12-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. P. przeciwko Wojewodzie Wielkopolskiemu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 798/10