Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6331 Zasiłek dla bezrobotnych X

I OZ 290/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 724/14 odrzucające zażalenie S. J. na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 724/14 odrzucające skargę kasacyjną S. J. od wyroku WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 724/14 oddalającego skargę S. J. na postanowienie Wojewody Łódzkiego z dnia [...] l...

I OZ 121/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I OZ 490/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

I OZ 661/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-14

Zażalenie na zarządzenie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr (...) w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I OZ 216/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nr [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego i zasiłku dla bezrobotnych

I OSK 1036/07 - Postanowienie NSA z 2008-07-23

Wniosek w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I OZ 491/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr (...) w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I OSK 2786/16 - Postanowienie NSA z 2017-06-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych

I OSK 2469/16 - Postanowienie NSA z 2017-08-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku

I OZ 753/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego Nr [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych
1   Następne >   2