Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 6333 Dodatki szkoleniowe X

I OZ 852/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. , nr [...] w przedmiocie przyznania dodatku aktywizacyjnego