Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Bd 837/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej

II SA/Sz 1027/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenie należności Funduszu Pracy

II SA/Ke 276/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki

III SA/Łd 216/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki ze środków Funduszu Pracy

III SA/Lu 231/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia należności z Funduszu Pracy w części 50% z ogólnej kwoty zadłużenia

II SA/Bd 631/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

III SA/Gd 230/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia należności przyznanych jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej

II SA/Bd 47/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej

II SA/Sz 264/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy

III SA/Gd 152/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy
1   Następne >   2