Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 833/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie umorzenia niespłaconej części pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych miejsc pracy