Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 6336 Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy oraz podjęcie działalności gospodarczej X

II SA/Ke 276/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki

I OSK 583/07 - Wyrok NSA z 2008-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy

IV SA/Wr 468/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy umorzenia niespłaconej części pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy

III SA/Gd 152/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy

III SA/Kr 140/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty spłaty jednorazowo pobranych środków na podjęcie działalności gospodarczej