Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Kr 140/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty spłaty jednorazowo pobranych środków na podjęcie działalności gospodarczej