Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 6336 Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy oraz podjęcie działalności gospodarczej X

II SA/Ke 580/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu pożyczki